Hoofdinhoud

Voorwaarden goededoelenweekgeffen.collecteert.nl

Donatievoorwaarden Goede Doelen Week Geffen.
U doneert aan Stichting Goede Doelen Week Geffen. Stichting Goede Doelen Week Geffen wil zich graag optimaal inzetten om gelden in te zamelen voor de goede doelen die bij haar zijn aangesloten.
Aan de goede doelen week mogen deelnemen: landelijke instellingen, verenigingen of stichtingen met een CBF keurmerk, die per fonds één coördinator en minimaal één collectant afkomstig uit de gemeente Geffen aanleveren.

Stichting Goede Doelen Week Geffen is een stichting zonder winstoogmerk en is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De bestuurders, collectanten en andere vrijwilligers zetten zich belangeloos in en ontvangen geen financiële vergoeding. Stichting Goede Doelen Week Geffen is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 87306913.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle donaties die worden gedaan via onze website www.goededoelenweekgeffen.nl. Bij donatie accepteert de donateur de donatievoorwaarden van Stichting Goede Doelen Week Geffen. Stichting Goede Doelen Week Geffen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden tussentijds aan te passen.

Rechten en plichten.
Elke donatie komt volledig ten goede aan de doelstelling van Stichting Goede Doelen Week Geffen: het streven om deelnemende goede doelen financieel te ondersteunen. Concreet houdt dit in dat de stichting jaarlijks een gezamenlijke Goede Doelen collecte houdt ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning en voor wetenschappelijk onderzoek van uiteenlopende ziektes. De stichting wil met deze gezamenlijke actie meer maatschappelijke bewustwording creëren en de betrokkenheid van inwoners vergroten, zodat we de aangesloten goede doelen financieel kunnen blijven ondersteunen.

Restitutie van het overgemaakte bedrag is niet mogelijk. Stichting Goede Doelen Week Geffen gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de gegevens die zij nodig heeft om de donatie mogelijk te maken. De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Goede Doelen Week Geffen de donatie gebruikt voor het ter volbrengen van haar doelstelling.

De donateur moet rechtmatig zeggenschap hebben over de middelen die hij/zij aanwendt om te doneren.

Juridisch
Op uw donatie en deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Voorwaarden Collecteert.nl wordt belangeloos mogelijk gemaakt door Logo DigiFactory